Wprowadzone przez zywy

Jak realizujemy nasze cele?

W celu realizacji inicjowanych przez siebie przedsięwzięć statutowych, Fundacja może współdziałać oraz wspierać finansowo i organizacyjnie działalność innych instytucji, organizacji i osób. Fundacja może także nabywać członkostwo oraz przyjmować inne formy uczestnictwa w organizacjach krajowych i zagranicznych, których misja jest zgodna z misją i celami Fundacji. Fundacja realizuje swoje cele poprzez: 1. zwrotne lub bezzwrotne […]

Cele Fundacji i ich realizacja

Celami fundacji Vita Et Natura są: 1. działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości; 2. promocja przedsiębiorczości i wspieranie rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw; 3. działalność wspomagająca rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej; 4. edukacja w zakresie wykorzystywania nowoczesnych technologii w ekologii; 5. działalność […]

Statut Fundacji Vita Et Natura

Zapraszamy do zapoznania się ze statutem naszej Fundacji. Na początek zapoznaj się z celami naszej Fundacji i sprawdź czy jesteśmy właściwą organizacją, która może Ci pomóc. Wszelkie pytania możesz kierować na adres mailowy biuro@vitaetnatura.pl lub telefonicznie pod numer 733 33 06 86. Korespondencję listowną prosimy kierować na adres: Fundacja Vita et Natura ul. Ceglana 5, 89-240 Kcynia. Jeżeli chcesz wesprzeć […]