Polska Fundacja Vita et Natura została założona w 2017 roku. Misją organizacji jest szerzenie świadomości ekologicznej oraz podejmowanie inicjatyw pro-ekologicznych – „dbając o zdrowie dbasz o planetę, dbając o planetę dbasz o zdrowie”. Fundacja realizuje swoje cele m.in. poprzez działanie na rzecz zrównoważonego rozwoju społeczeństwa, prowadzenie działalności pedagogicznej, edukacyjnej i informacyjnej, działalność szkoleniową, wspieranie i promocję organizacji, instytucji oraz przedsiębiorców. Motywuje do zmian w podejściu do ochrony środowiska naturalnego oraz ekologii. Dzięki podejmowanym działaniom, jednostkom współpracującym, ekspertom uczy, jak poprawić jakość życia, zadbać o najbliższe otoczenie  i stosować zasady odpowiedzialności za przyszłe pokolenia.