Drzewo życia

Fundacja Vita et Natura promuje działania związane z ekologią. W trosce o środowisko, które wymaga aktywnych działań każdego z nas, istotne jest, aby edukować i wskazywać właściwy kierunek.

Jeśli uważacie Państwo, że realizujecie programy ekologiczne i dbacie o środowisko, to powinniście wyróżniać się wśród tych, którzy nadal sceptycznie podchodzą do codziennych działań proekologicznych.

Oferujemy Państwu „Drzewo życia”, czyli symboliczne drzewo w ozdobnej donicy do postawienia wewnątrz budynku lub przed nim. Dodatkowo otrzymają Państwo certyfikat potwierdzający Państwa troskę o otoczenie i działania proekologiczne.

Posiadanie certyfikatu i symbolu „Drzewa życia” postawionego w widocznym miejscu podnosi prestiż Państwa firmie/instytucji, zwiększa społeczne zaufanie i powoduje wzrost sympatii.

Opłata wnoszona za certyfikację jest w całości przeznaczana na cele statutowe Fundacji Vita Et Natura.

Zgłoszenia i zapytania prosimy kierować na adres: marketing@vitaetnatura.pl